Voorwoord

In oktober 2018 zetten een zestigtal academici en professionelen uit de museum- en erfgoedsector hun naam onder een opinieartikel in twee Belgische kranten waarin de noodzaak werd benadrukt van een ernstig debat over de teruggave van Afrikaans cultureel erfgoed verworven door Belgische musea tijdens de koloniale periode. Het artikel riep op tot de ontwikkeling van ethische richtlijnen voor de Belgische museumsector met betrekking tot het beheer en de restitutie van koloniale collecties.

Een jaar later richtten de initiatiefnemers een onafhankelijke expertengroep met leden van verschillende institutionele en professionele achtergronden. Het resultaat van deze samenwerking is een document dat een eerste aanzet biedt tot een reeks richtlijnen voor de omgang met koloniale collecties en restitutie, aangepast aan de Belgische context. Deze tekst is bedoeld als beginpunt, niet als eindpunt. De initiatiefnemers zijn zich bewust van de vele beperkingen ervan.

Wij geloven sterk in de noodzaak on het debat nu breder voort te zetten, met een grotere verscheidenheid aan belanghebbenden en met meer deelnemers uit de Afrikaanse diaspora en uit de andere gemeenschappen en landen van herkomst. Billijke, eerlijke en echte oplossingen in dit debat kunnen niet worden bereikt zonder een dergelijk proces.

De volledige versie van deze tekst is momenteel enkel beschikbaar in het Engels (de gekozen werktaal van de meertalige expertengroep). De samenvatting en de conclusies zijn beschikbaar in het Engels, Nederlands en Frans. De auteurs hebben het voornemen een volledige Nederlandse en Franse vertaling te publiceren. De timing hiervan zal afhangen van de beschikbaarheid van de auteurs en/of van financiële ondersteuning.

Vragen en commentaren zijn welkom via restitutionbelgium@gmail.com.